Verslag gesprek Jeugdzorg Brabant d.d 6 juni 2018 Eenmaal bewust…..

Onderstaand de mail die ik naar de betrokken partijen heb gestuurd naar aanleiding van een sommatie te komen praten.

Nou ja, praten, het was meer eenrichting, mij vertellen wat zij graag willen hebben/zien. Jammer, wederom een gemiste kans voor Jeugdzorg.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Tot aan 10 november 2017 kon elke professional wegkomen met de koninklijke weg. Een prachtig verdien model. Hooguit 1 bezoekje per jaar door een gezinsvoogd, bij de rechtbank roepen dat je het nog allemaal niet zo weet en er geheid een verlenging uitslepen.

Ondertussen worden onze kinderen niet alleen onnodig extra belast, wij, ouders, worden gedwongen om mee te werken of toe te kijken op een grove vorm van kindermishandeling. 10 november is afgerekend met alle ‘ wetenschappelijke’ rapporten en derhalve daarop gebaseerde richtlijnen. Die notie van rust is niet alleen op NIETS gebaseerd, het is ronduit slecht voor de sociale en identiteitsontwikkeling van de kinderen.

En als dat nog niet genoeg was, kreeg Jeugdzorg bladzijde 25 van het rapport Scheiden zonder schade (22 febr 18) om de oren: bijscholen/herscholen: cursussen, trainingssessies, informatie. Niet alleen de opleidingen bevorderen, kennisopbouw en competentietraining. Nee, vooral het lerend vermogen van de professionals een dialoog te voeren met alle betrokkenen.

Nou dat is een 180 graden draai, waar Jeugdzorg niet toe geroepen voelt. In plaats daarvan probeert Jeugdzorg door middel van kwalijke beïnvloeding de huidige situatie te handhaven. Met als gevolg mondige ouders die dit niet meer pikken!

Daarbij zijn de ouders zelf aanzet! Het is hun grondwettelijke plicht.

Goede morgen mijnheer Stoop en mevrouw Paas,

Naar aanleiding van uw sommerende brief ben ik gisteren bij u op kantoor geweest,
Nu ervaren, door vaker met beslissers aan tafel te zitten, had ik een moeder bij mij, waarvan haar dochter slachtoffer is van niet alleen ouderverstoting, maar erger, dat Jeugdzorg Brabant daar een zeer grote rol in speelt.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden hoopte ik zo ons punt te maken, daar het anders lastig praten is; ‘ wij herkennen ons niet in uw verhaal’ .
Er waren voor u 3 redenen waarom u mij wilde zien. Helaas stond u niet open om inhoudelijk te praten over de extra kooltjes die gezinsvoogden en gedragsdeskundigen op het vuur gooien, nee, wederom ging het om uw organisatie te beschermen. Zo zonde.
Of ik niet meer wilde schrijven met naam en toenaam. De reden; u, uw organisatie heeft er last van! Uw medewerkers worden erop aan gesproken. Zaken worden uit context gehaald en daar heeft de GV last van.
Mijnheer Stoop, laat ik heel helder en duidelijk zijn;  Natuurlijk blijven wij namen aanhalen. Dat kan in positieve zin, maar zeker al die directeuren/beleidsmakers mogen met naam en toenaam bekend worden. Zij zijn degenen die willens en wetens deze ellende bevorderen. Simpel weg omdat het wel zo lekker verdiend. Want laten we eerlijk zijn, ouderverstoting kan zo verholpen worden, maar ja, dan geen lange trajecten meer, niet een OTS van een jaar met geheid die verlenging omdat 1 ouder niet meewerkt (strijdend!) of omdat heel simpel de gezinsvoogd geen spat heeft uitgevoerd en het kind met ouders in scheiding als verdienmodel ziet.
Nu wij de veroorzakers (daar schaar ik u mevrouw Paas onder) adresseren, veroorzaakt Herken Ouderverstoting een aantal zaken, waaronder de 2 belangrijkste; ouders beseffen dat het hun plicht is op te staan tegen deze grove vorm van mishandeling, dat (bewust) handelingsonbekwame jeugdzorg professionals de kinderen contra productief/ onnodig belasten, derhalve dat ouders deze professionals daarop wijzen, vergezeld met de nodige klachten/publiciteit totdat Jeugdzorg zelf bladzijde 25 van het rapport Scheiden zonder schade ter harte neemt en werk gaat maken van de bijscholing gesteld in het rapport.
Wegkijken is geen optie meer. Intimidatie, onthouden ontlastende informatie, vervalsen, vals beschuldigen/aannames maken, koninklijke weg opleggen, ouderverstoting niet alleen ontkennen, nee er actief aan meewerken kan/mag niet meer.
Vervolgens vroeg u mij informatie toe te sturen en te schrijven wat ik denk dat er moet gebeuren.Maar wat u dus met die informatie doet, daar wilt u niets op toezeggen. Zo iets ervaar ik als een poging om mij af te leiden van onze zaak. Het is niet aan mij, er ligt genoeg informatie in jullie lades te verstoffen. Als ik 4 woorden intyp: kind wijst ouder af en 2 muisklikken verder heb ik zo veel informatie over ouderverstoting dat ik de bomen in het  bos niet meer kan zien. Maar goed; hier hebt u 2 websites:
www.defamilieacademie.nl Voor de nodige bijscholing
www.herkenouderverstoting.nl Om te lezen wat ouderverstoting nu werkelijk inhoudt en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.
Waar ik al helemaal niet voor open sta, is een meeting met uw personeel om hun te vertellen wat ik denk dat er moet gebeuren. Wat een waanzin! Ik ben geen professional, heb dus ook niet dat gewicht. Ik verwijs nogmaals naar de Familieacademie. Laat uw personeel bijscholen om zo de nodige accreditaties te behalen, want daar werkt Herken Ouderverstoting toe; Wij hebben het recht om kwaliteit te eisen, derhalve enkel professionals die echte specialisten zijn met betrekking tot echtscheiding (richting ouders en kinderen). Derhalve zullen wij vragen naar accreditaties. Het gaat om onze kinderen! Het is onze grondwettelijke zorgplicht voor onze kinderen op te komen en dus ook te eisen dat de mensen die zich zonodig hiermee willen bemoeien goed geschoold/geaccrediteerde cursussen hebben gevolgd.
Gezinsvoogden die beweren genoeg kennis te hebben en vervolgens aantoonbaar de mist ingaan, zullen dus steeds meer ‘last’ krijgen van ouders die dit niet accepteren. Daarbij zullen wij de nationale en Kinderombudsman betrekken totdat dus de directies begrijpen dat het verdienmodel, zoals het was niet meer gaat werken.
Persoonlijk vind ik het een schande dat u na 10 november 2017 niet al bent begonnen met kijken naar de mogelijke bijscholing van uw personeel. Laat staan hoe stuitend ik het vind dat u zich niet geroepen voelt maar iets met dat rapport Scheiden zonder schade te doen. Ook u had 22 februari 2018 meteen met maatregelen kunnen komen!
Waar ik wel op toezeg is het volgende: zet aan het begin van de scheiding, desnoods bij de eerste melding van Veilig Thuis de ouders in een ruimte en laat mij een half uur alleen met deze ouders praten. 10 tegen 1 dat deze ouders na een half uur naar buiten komen, jullie de hand schudden en jullie bedanken! Dat ze begrijpen dat deze grove vorm van mishandeling niet goed is en dat de verstotende partij, met wat er nu ligt, alleen maar zichzelf benadeelt. Maar ja, daar gaat de omzet.
Vervolgens kwam het gesprek op het opnemen ban gesprekken. In eerste instantie vertelde u mij dat dit niet mag. Vervolgens vindt u dat wij dit van te voren moeten vertellen. Ook zegt u mij dat de ouders die dit doen, enkel de opnames mogen doen om het gesprek terug te luisteren.
Ik heb u gewezen op de wet, maar u vertelde mij dat uw huisregels boven de wet staan. Nou weten wij best dat dit niet zo is, dus vond ik dit een grappige non discussie. Toch, wat mij opviel tijdens het gesprek was uw schouderophalen bij bijvoorbeeld het noemen van de overheid, de wetten an sich, het rapport Scheiden zonder schade. Het lijkt wel alsof die wereld niet bestaat voor u. Doortrekkend vroeg ik me af of u dus uw eigen regels toepast over bijvoorbeeld art 3.3 waarheidsvinding jeugdwet?
Dat was het moment dat u het gesprek afbrak.
Eenmaal buiten vroeg de moeder wat er nu bereikt was. Nou, daar kan ik kort in zijn, JZ Brabant weet waar die aan toe is. 
Wat JZ Brabant vervolgens gaat doen is een zaak voor JZ Brabant zelf.


Met vriendelijke groet,

Anne-Marie van Mackelenbergh
Verslag gesprek Jeugdzorg Brabant d.d 6 juni 2018 Eenmaal bewust…..