Ouders toch…Laat je niet intimideren door de Raad of Jeugdzorg. Sta op, juist in het belang van jouw kind

Eindelijk hebben we een moedige journalist gevonden, die haar nek durft uit te steken en zich verdiept in het wespennest dat OUDERVERSTOTING heet.

Deze journalist wil graag meer vaders spreken. Nou zou je denken; het loopt storm. Maar leer mij mijn pappenheimers kennen…als het erop aan komt, is het stil. Dat heeft diverse redenen. De grootste is toch wel de enorme angst voor complete afschrijving door de Raad en Jeugdzorg. Ouders schrijven zelfs op de pagina dat ze wel willen reageren, maar niet durven…..

Enfin, naar aanleiding van de blog/oproep van Joep Zander: https://joepzander.wordpress.com/2017/05/12/vanavond-tv-oost/  Heb ik dit aan hen geschreven:

Beste Joep en Jauke, Ik ben bang dat het niet storm zal gaan lopen……

Afgezien van het feit dat we hier in Nederland bekend staan om ons klagen, maar niet voor aan lopen als het gaat om woorden in daden om te zetten, zijn heel veel ouders enorm bang het laatste stukje contact (of de kans daarop) te verliezen.

Kijk, als je een raadsonderzoek hebt en je hebt je van te voren niet georiënteerd/ ingelezen bij wat voor club je nu weer aan mag schuiven, dan krijg je een opdoffer….dat mag enige naam hebben.

De Raad en jeugdzorg zijn beiden gewend met repressie te regeren. Het wegsturen van 1 ouder (Koninklijke weg, de uitvinding van de Raad waarvoor ze Ed Spruijt hebben gebruikt) is natuurlijk veel makkelijker dan de verstoter aan te pakken.

Door middel van sociale media weten ouders elkaar nu makkelijker te vinden en ze beseffen heus wel dat het dus niet aan hen als individu ligt. De eerste horde is dus gewonnen. Maar een gesprek aangaan met de Raad of Jeugdzorg,  dat is andere koek.

De Raad en jeugdzorg zitten daar niet op te wachten. Ouders die zichzelf hebben bijgeschoold op het gebied van ouderverstoting beschikken over heel wat meer kennis dan alle raadsonderzoekers en jeugdhulpverleners bij elkaar.

Nou zou je zeggen dat dan die instanties zich gaan bijscholen, maar daar hebben ze geen zin in. Sterker nog; door bij te scholen onderkennen ze dat ze de afgelopen jaren enorm te kort geschoten zijn. Nieuwe inzichten leiden tot andere benaderingswijze en daarmee zouden ze dan weer hun ketenpartners afvallen.

Dus is het handiger ouders te temmen. Ik heb persoonlijk gelezen in een Raadsrapport dat een vader geheel werd afgeschreven (geen gezag/geen contact met kind), zonder enige motivatie of het moet zijn dat ze hun oren hebben laten hangen naar moeder en geen waarheidsvinding hebben gedaan. Sterker nog; ik denk/ ben van mening dat er een andere reden achter zit: letterlijk werd in het Raadsrapport aangehaald dat deze vader lid is van de facebookpagina (h)erken ouderverstoting….alsof dat een misdaad is.  (https://www.facebook.com/groups/507826229380204/)

Met regelmaat ontvang ik persoonlijke berichten van ouders die mij vertellen als lid de pagina te verlaten daar ze onder druk zijn gezet door bijvoorbeeld de Raad of gezinsvoogd. Nu is het een openbare pagina, dus kunnen ze nog steeds aan hun informatie komen, waardoor ze minder overgeleverd zijn aan de bewuste handelingsverlegenheid van juist diegenen die er voor onze kinderen zouden moeten zijn, maar goed.

Ik weet ook van vaders dat het VaderKennisCentrum een negatief advies geeft aan vaders; bezoek die pagina niet. Waarom? Nou dat antwoord heb ik; te activistisch!  Bizar!

Het Vaderkenniscentrum is een dik, mak hondje geworden die aan de band van de instanties loopt. Dat gebeurt blijkbaar als je een zakje geld krijgt in de vorm van subsidie, dan ben je blijkbaar er 1 van hen. Recentelijk heb ik nog met ze gemaild. Welk verschil maken ze nu eigenlijk heden ten dage?!

Terwijl het toch echt ONS zou moeten zijn. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat de Raad en Jeugdzorg zo ontzettend in de verdediging zitten. Dat ouders bedreigd worden; ‘ik heb het lijntje naar de rechter, 99% van de gevallen volgt de rechter blind ons advies, dus dimmen en doen wat ik zeg, anders zie jij je kinderen niet meer”. Ik heb dit ook gehoord van Joyce Verket (Raadsonderzoeker bij de Raad van Kinderbescherming Midden West Brabant, Breda). Haar baas Jack Span zat er uitgeblust naast….

Om 6 tot 8 gezinnen tegelijk te kunnen bedienen heeft jeugdzorg er baat bij alle ouders zodanig te bewerken dat ze er zo min mogelijk werk aan hebben. Dus het naleven van een beschikking; omgang realiseren, is een burg te ver. Eerst de zaak nog eens uitvoerig bestuderen. Is een ouder lastig (lees: vraagt een ouder om actie nav de beschikking) dan krijgt die ouder allerlei pesterijen over zich heen tot aan verslagen waarbij niets overblijft van die ouder. Ze liegen er wat op los, die gezinsvoogden.

Ik roep al heel lang naar ouders dat ze zich zo ver mogelijk moeten houden van deze instanties. Ze zien kinderen als targets/ doelstellingen/ financiële plaatjes want een OTS/UHP/Kind onder jeugdzorg mag een halve ton per jaar kosten. Makkelijk verdient als je ouders monddood maakt en buitenspel zet.

En als er dus klachten komen, dan wordt die gezinsvoogd in 1 keer vervangen. Ik ken ouders die binnen een jaar het met de 4e moeten doen. Zo hopen ze klachten te vermijden. Ouders worden moe, worden geïntimideerd, voelen zich machteloos, radeloos en hoppa, weer een familiedrama waarbij de Raad en jeugdzorg alle verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen terwijl zij juist de grote aanstichters zijn van deze ellende. Juist zij gooien kolen op het vuur en eerlijk gezegd snap ik niet hoe die lui met zichzelf kunnen leven.

Er zijn moedige ouders. Ouders die opstaan en het niet pikken. Ouders die hun kind niet willen laten vermalen door het systeem. Ouders die om kwaliteit vragen zoals professor Maurits Barendrecht van Hill ons zo dringend adviseert.

Maar wat hebben deze ouders het moeilijk. Gelukkig beseffen deze ouders dat ze niets te verliezen hebben. Hun kind zijn ze kwijt geraakt zodra een gezinsvoogd, net droog achter de oortjes, tegen de uitwonende ouder zegt dat rust voor nu het beste is, ondanks die beschikking!

Jaren lopen ze met kinderen te sollen. Leggen ouders woorden in de mond; kinderen worden uit huis geplaatst! (UHP) in plaats van wijziging hoofdverblijfplaats. Verstoters worden gesteund en geholpen door diezelfde Raad en Jeugdzorg.

Ouders horen zich te beseffen dat er maar 1 manier is om werkelijk een goede ouder voor hun kind te zijn; in het leven van het kind blijven en je vooral niet de Koninklijke weg op laten sturen. Dat ouders dus als autodidact derden moeten instrueren en  laten leren, is nu eenmaal een feit.

Dat de professionals zich betrapt voelen en voluit aan machtsmisbruik doen, is een gegeven waarvan ouders niet onder de indruk zouden moeten zijn.

Het zou juist de grote motivatie voor ouders moeten zijn om aan te houden en iedereen die (bewust) handelingsverlegen is aan te spreken. Niet willen horen? Hoppa, klachten indienen, beslag leggen op hun vertrouwenspersoon, naar tuchtcolleges als een gedragsdeskundige, die jij nooit hebt ontmoet, jou wegschrijft.

Je laten intimideren is het domste wat een ouder kan doen, want je krijgt er jouw kind niet mee terug.

We hebben nog een lange weg te gaan. Juist door onze pagina krijgen ouders die tools om het anders aan te pakken. Om alle ruis (Raad/jeugdzorg) weg te halen en houden.

Ik heb het al vele malen gezegd, ook tegen directeur mevrouw Roeters; wij zijn jullie vijand niet. Luister naar ervaringsdeskundigen. Stel het belang van het kind werkelijk voorop. Maar je ziet het; repressie is het enige antwoord dat ze nu hebben.

Dus….ouders sta op en vindt er wat van. Eis kwaliteit. Voer de druk op. Dien over alles wat niet klopt klachten in, net zo lang totdat ze het willen begrijpen of het jaar erop, bij de rechter, niet weten hoe snel ze van de opdracht af kunnen komen….immers, aan dit gezin valt niet te verdienen.

Ouders toch…Laat je niet intimideren door de Raad of Jeugdzorg. Sta op, juist in het belang van jouw kind

3 thoughts on “Ouders toch…Laat je niet intimideren door de Raad of Jeugdzorg. Sta op, juist in het belang van jouw kind

 1. Reblogged this on Joep Zander weblog and commented:
  Een opzienbarende blog van Anne Marie van Mackelenbergh over intimidatiepraktijken. Niet alleen maakt jeugdzorg zich op om limaatschap van kritische oudergroepen verdacht te maken. Minder kritische oudergroepen lijken de intimidatie alleen maar te ondersteunen. Overigens hoop ik dat Anne-Marie’s pessimisme over de oproep van TV–Oost niet bewaaarheid wordt. Maar als er in het ministerie van justitie al zo’n angstcultuur heerst dat er niet over kan worden gepraat, wat moet de burger dan wel niet aan angstcultuur ondergaan……

  Like

 2. fam. Warnar says:

  6.1 Code voor de Raadsmedewerker
  Uitvoering van hun taak met gedragscode overschrijdingen is absoluut mensonterend en zou strafbaar gesteld moeten worden, zeker als beëdigd ambtenaar.
  Onze eigen ervaring hebben wij benoemd bij alle punten van de codes waarbij wij spreken over Marianne Prast raadsmedewerker Zwolle.

  Hieronder worden de basisverantwoordelijkheden van de raadsmedewerkers beschreven ten opzichte van alle personen, met wie de raadsmedewerker in zijn of haar functie in contact komt. Deze code is van toepassing op de uitvoering van de taken van de Raad.
  Voor alle raadsmedewerkers geldt het ARAR (Algemeen Rijksambtenaren Reglement). Daarin zijn regels (zoals bijvoorbeeld geheimhouding) opgenomen, waaraan de ambtenaar i.c. de raadsmedewerker zich heeft te houden.
  De Raad treedt op waar de rechten van het kind mogelijk bedreigd worden. Aangezien de contacten van de Raad ingrijpen in de privacy van de cliënt en de belangen van het kind soms niet dezelfde zijn als de belangen van ouders/verzorgers, gelden naast de in het ARAR genoemde regels ook een aantal basisprincipes specifiek voor de raadsmedewerker:

  • De raadsmedewerker behandelt de cliënt met respect;
  Klacht: raadonderzoekster mevr. Prast, heeft alle grenzen van respect overtreden, uitlatingen richting vader over DNA onderzoek, waarbij zij schreeuwde en uit haar doen knikkebollend tegen vader zei: dat hij dat niet zonder toestemming van de moeder moest doen. (terwijl vader aangaf, dat hij graag onderzoek wilde en zou kijken hoe hij dit zou aanpakken en meer niet).
  Schreeuwend hier aan tafel, eisen dat vader maar moest communiceren om omgang met zijn kinderen te behouden, anders zette zij direct de omgang stop.
  Vader zou uiteindelijk dan maar met de stiefvader moeten communiceren, als Prast geluisterd had en goed inzicht had gehad, was reeds duidelijk dat er al 5 jaar alleen met stiefvader gecommuniceerd werd en dat moeder niet kan communiceren, ook bevestigd in de trias mail. Dwingend richting vader chanteren met de omgang en communicatie met stiefvader?? volgens mij was de bedoeling dat de ouders gingen communiceren?. Conclusie ontoelaatbaar gedrag raadonderzoekster Prast.
  Raadonderzoekster Prast was overtuigt van moeder zoals ze zelf zei hier aan tafel, Zij zei letterlijk: U kunt mij niet overtuigen dat wat moeder verteld niet waar is. objectief? Moeder zou de omgangsregeling gestopt hebben omdat haar toevallig ter ore was gekomen ( na 8 maand stabiele omgangsregeling) dat vader een hennepplantage zou hebben gehad en daarom de omgang gestopt hebben. De leugen wordt klakkeloos overgenomen door raadonderzoekster. Het werkelijk feit, wordt niet weergegeven in het rapport, deze was alimentatieherziening en een getekend ouderschapsplan 2012, die moeder al die tijd weigerde te tekenen.
  Dit geeft mevr. Prast niet aan in het rapport, wel meent zij juist de valse beschuldiging en uitlating van moeder meermalen te moeten vermelden. ( ouderschapsplan die moeder al jaren weigert te tekenen opgesteld door haar eigen advocaat) Moeder frustreert al jaren in de omgang, heeft bewezen het samengesteld gezin niet te accepteren (triasverklaring klachtencommissie) en brengt hierdoor de kinderen in het geding. Komt al haar verplichtingen van haar gezag niet na en heeft ernstige valse beschuldigingen geplaatst op vader. ( verklaring OM over de hennepplantage, deze is niet van toepassing op vader, het hele verhaal is niet kloppend en toch vind hier geen correctie op plaats) Belang van de kinderen wordt zo meer beschadigd, omgangsrecht vader en kinderen wordt ernstig overschreden. ouder verstoting wordt ernstig bevorderd.
  Contactjournaal gezinsvoogd: mevr Prast deelt even mee aan de gezinsvoogd, dat vader en stiefmoeder totaal niet in het belang van de kinderen denken, maar de moeder denkt wel in het belang van het kind?. Mevrouw Prast geeft ook even aan bij de gezinsvoogd, dat moeder wel dingen over vader deelt met de kinderen, maar dat moeder dat dan beter in de gaten moet houden?? ( terwijl ik al jaren belaagt wordt zelfs door mijn kinderen over zwartmakerij richting mij en mijn gezin) Dan worden kinderen dus volgens mevr. Prast niet negatief beinvloed, is dit blijkbaar gezond voor het kind??. Geeft ze ook nog aan: Bij moeder thuis gaat alles goed?? ( dat is de juiste verklaring waarom moeder liegt en bedriegt, kinderen de omgang afneemt hun recht afneemt, ze niet onbezorgd hier naar toe kan laten gaan uit eigen belang, de kinderen daarom gerechtvaardigd door de moeder belast zijn met conflict en gedragsproblematiek en zwartmakerij over mij en mijn gezin??)
  Raadonderzoekster Prast, gaat in op leugens afkomstig van de moeder die mijn zoon negatief beinvloed heeft richting mijn gezin en haalt hierbij mijn stiefzoon van 5 jaar door het slijk, zij kent mijn stiefkinderen niet, niet gezien of gehoord. Ook in de rapportage presenteert zij: De kinderen van de stiefmoeder doen het volgens haar goed, Prast zet mij neer zoals moeder mij neerzet. ( Prast maakt ons belachelijk, ons ouderschap stelt zij in twijfel ( waarbij 2 stiefkinderen blijkbaar geen hinder van ondervinden) wij zijn allebei van HBO niveau,waarvan ik juist HBO J genoten heb en communicatie mijn topvak was. Er had moeten staan.: Vader en stiefmoeder ondervinden totaal niet dezelfde problemen met de thuiswonende kinderen, vader zorgt al ruim 3 jaar voor die kinderen. Vader is jeugdwerker en is bekend met omgaan met kinderen met gedragsproblemen, de stiefmoeder is bekend met gedragswetenschap en speciale ondersteuning van kinderen. De buurtkinderen zijn hier ook altijd kind aan huis. Die zie ik nog vaker dan mijn eigen, ook weer lekker verklaarbaar zoals ik afgeschilderd ben door de moeder. Daarbij heeft Prast het kinderrecht geschonden door mijn stiefzoon zo naar te vermelden, zonder toestemming van mijn vrouw, die het gezag heeft en bepaald wat er over haar kinderen vermeld mag worden aangezien deze niet betrokken zijn bij de raad.
  • De raadsmedewerker informeert de cliënt zo vaak als dat nodig is omtrent de aard, inhoud en voortgang van het onderzoek en de mogelijke gevolgen van de besluitvorming door de Raad;
  Nee, is niet gebeurd, correcties is zij niet op in gegaan, zij heeft totaal niets gehoord over wie wij zijn, zij heeft wel veelvuldig contact gehad met moeder en de familie met moeder. Prast had haar besluit al genomen voor een gesprek met ons, erg bevooroordeeld gelijk al in het begin van het eerste gesprek, niets horen, partijdigheid tonen. De gevolgen van besluitvorming was al aanwezig bij het eerste gesprek, met haar chantagepraktijken en bejegening aan tafel.

  • De raadsmedewerker is integer en onafhankelijk van partijen en stelt zich actief op om iedere vorm van een vooropgezette mening of schijn van partijdigheid te vermijden;
  Vooropgezette mening: (zie boven) uitlatingen vanuit de moeder is voor haar overtuigend, zij hoort niets aan, in het concept stond weinig tot niets vermeld wat besproken is of wat van belang is voor de kinderen. Neemt klakkeloos leugens over, zonder het feitelijk vast te stellen, partijdigheid was in de eerste 10 minuten van het eerste gesprek al aanwezig. Verwijst zelfs ivm communicatie wederom naar de stiefvader?? dreigt met omgangstop om communicatie af te dwingen?. Brengt de kinderen meer op afstand, dankzij haar steun aan een moeder met psychische problemen ( die zij totaal niet onderzocht heeft), die de kinderen al jaren negatief beinvloed richting mij en mijn partner. Ook was mevr. Prast overtuigt van de moeder en liet ze zich al vijandig opstellend uit hierover: moeder wil absoluut omgang tussen u en uw kinderen, zij accepteert echt wel het samengesteld gezin. (waaruit vanuit een triastraject en reeds 6 jaar in deze chaos te zitten, dankzij de capriolen van de moeder, bewezenis, dat dit niet het geval is en nooit zal worden) Vraagstelling: wie beschermd hier de rechten van een kind?, Raadonderzoekster Prast zeer duidelijk niet. Betrekt stiefkinderen in het geding, door klakkeloos te noteren wat bijv: een 5 jarig jongetje gezegd zou hebben, bij een correctie hierop , vertikt zij het om dit door te voeren. ( echter vergeet Prast een ding, toestemming over naamsvermelding/ gebruik van stiefzoon en onwaarheden gebruiken tegen een kind in een verslag ), toestemming vragen aan mijn vrouw, die correctie eist en gerechtigd is om dit te eisen) kinderrecht wordt aangetast door raadonderzoekster?. Geeft moeder een open weg om door te gaan met geestelijke mishandeling en bevordering richting ouder verstoting.

  • De raadsmedewerker werkt zorgvuldig en transparant;
  Conclusie: totaal geen goed onderzoek verricht, bevooroordeeld, werkelijke feiten presenteren blijkt te moeilijk, neemt klakkeloos leugens over van de moeder, past geen concept aan naar behoren wat er werkelijk is besproken, chanteert met communicatie anders geen omgang met kind. Ziet het belang van het kind niet, alleen wederom het belang en de gevoelens van de moeder. Valse beschuldiging hennepkwekerij, geen herstel, terwijl het is bewezen dat het niet zo is ( hierbij valt het verhaal van de moeder in het water, correctie gevraagd, wordt niet doorgevoerd) eenzijdig belang dienen niet gericht op de kinderen.

  • De raadsmedewerker is zich bewust van het feit dat hij namens de overheid optreedt en gebruikt zijn bevoegdheid alleen voor het doel waarvoor die bevoegdheid is gegeven;
  Nee, zij is zich daar niet van bewust, daar er sprake is van ernstige schending van de vastgestelde rechten jeugdwet en burgelijke grondwet (omgangsrecht) Inhoud van een gezaghebber is ook niet bekend blijkt, infoplicht en bevorderen band richting niet gezaghebbende ouder wordt compleet genegeerd. Moeder hoeft zich aan geen enkele gezagsverplichting te houden. Kinderen zijn duidelijk niet in het belang, de raadonderzoekster heeft uitermate sterk in het belang van de moeder gehandeld. Kan totaal niet signaleren vanuit het kindergevoel en volwassen uitspraken blijken goed te zijn voor het kind. Chanteren lijkt toelaatbaar voor de overheid en kinderen nog meer vast zetten in een dilemma aangepraat door de moeder wordt bevorderd, door deze onderzoekster. Was dit het doel? ouder verstoting bevorderen, kinderen weghouden bij hun vader, een stiefkind die zij niet kent zwart afschilderen in het verslag, waarbij zij nog een kind belaagt met deze notities?. Conclusie: De raad bedreigt zelfs de rechten van een kind ipv ze te beschermen. Algeheel mislukte missie en erg kindonvriendelijk, wat logisch verklaarbaar is, aangezien het belang van de moeder constant voorop blijkt te staan. Terwijl het doel toch duidelijk zou moeten zijn: De kinderen uit ontwikkelingsproblemen te trekken, de omgang stabiliseren wat goed is voor het kind, band bevorderen richting vader/ gezin, communicatie bevorderen, die mede spaak loopt omdat het blijvend over moeder haar belang gaat en niet over de kinderen waar vader zich niet in kan vinden.
  • De raadsmedewerker houdt zich aan afspraken;

  Welke afspraken?, aangezien zij niets gehoord heeft en zeker niets heeft willen begrijpen, is er geen sprake van een afspraak. Correctie die zij aangaf dat wij die door konden geven op het concept, wimpelt zij af en voegt zij toe als bijlages, terwijl wij het niet eens waren met het concept rapport, zij handelt duidelijk niet correct. Onze eerste klacht werd zogenaamd besproken in een adviesgesprek, waarbij de aandacht voor de klacht compleet weg viel, met name de juridisch medewerker greep veelvuldig in en zorgde voor dwaling in het gesprek. Resultaat: ontevreden, niet eens met de foutieve gepresenteerde rapportage, maar geen inbreng hierop hebben, aangezien ze hem toch niet aan wilde passen, wederom niet gehoord voelen, ten koste van de kinderen. Dan vermeld je opnieuw de klacht en krijg je een schrijven, dat wij reeds gehoord zijn en akkoord waren met het gesprek. ( ??? is het nu wel een klachtengesprek geweest?) Zorgen voor ernstige dwaling en totaal niemand aanhoren in goed fatsoen en naar behoren.

  • De raadsmedewerker neemt ingrijpende inhoudelijke beslissingen niet individueel;
  In het geval van mevr. Prast, ben ik het hier niet meer eens, aangezien zij bevooroordeelt was en overtuigt was van de moeder, is het aannemelijk dat zij eenzijdig bevooroordeelde informatie overbrengt op het team waar zij mee werkt. Mevr. Prast heeft al een ingrijpende beslissing direct gemaakt zonder overleg, zij heeft per direct de omgang beperkt met mijn zoon. Gedreigt met volledige stopzetting. Later werd dit bevestigd omdat ze toen een overleg had gehad, maar de beslissing was mij reeds bekend in het gesprek, deze deelde zij mee en daar had ik het maar mee te doen. Zogenaamd bescherming, terwijl het na 6 jaar toch wel duidelijk moet zijn, tegen wie de kinderen beschermd moeten worden.

  • De raadsmedewerker onderhoudt zijn professionele deskundigheid en neemt zowel op voorstel van zijn leidinggevende als op eigen initiatief deel aan relevante na- en bijscholing.
  Hier heb ik mijn ernstige twijfels over, als ieder van de raad zich zo gedraagt en zich zo partijdig op stelt, zal dit ten koste gaan van vele kinderen en omgangscontacten. Mevr. Prast was verre van professioneel en heeft zich hier als een ernstig gestrest bevooroordeeld persoon uitgelaten, dat zijn mijn bevindingen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat zij lange tijd geen bijscholing genoten heeft en vast zit in een eigen visie, zij kan niet signaleren en de waarheid niet van fictie onderscheiden. Ook het boekwerk wat er al ligt vanuit het trias, heeft zij niet goed doorgenomen. De slechte punten komen sterk naar voren, waar zij ook vergeet te vermelden, dat vader dankzij moeder haar valse leugens beland is in dat klote traject. Zij heeft als enige juiste bevinding geconstateerd, dat het trias alleen maar om moeders belang ging en nauwelijks over de kinderen. Dat juist zij dan verder gaat alleen in het belang van de moeder is voor mij nog steeds een raadsel, maar geeft niets weer van haar taakomschrijving en hoe zij zou moeten werken als raadonderzoekster is mijn bevinding. Het is een schande dat een beëdigd ambtenaar zich schuldig mag maken aan het bevorderen van kindermishandeling en er alles aan doet om vader uit beeld te krijgen, natuurlijk in het voordeel van de moeder. Rust!! voor de kinderen, Bullshit verhaal, kinderen willen graag van hun beide ouders genieten, dat zij blijvend belast mogen worden door de moeder, is volgens de RvK een beschermende maatregel. Dat noemen zich dan professionals??? Ik weet niet welk niveau dit is, maar het ver beneden peil, hun werkwijze werkt ouder verstotend en kinders beschadigend. Zulke raadslieden zouden gestraft moeten worden op alle schade die zij aanrichten, met dit abnormale gedrag. Misschien kunnen zij beter in gesprek gaan met een gedragsdeskundige over hun eigen gedrag. Dien je een klacht in krijg je ook nog te maken met een leugenaar van een jurist die toezeggingen doet en deze later ontkent. Schrijf je netjes je opgenomen gesprek op, waaruit blijkt dat meneer zit te liegen. Wat krijg je terug, nog meer ontkenning. Welke school deze mensen hebben gehad is mij niet duidelijk, wel vind ik het wederom schrikbarend, dat zelfs een jurist van de RvK , zich zo schandelijk opstelt. Moeten we nu echt deze mensen serieus gaan nemen, het is maar goed dat we erg sterk zijn en ons niet van ons niveau af laten brengen. Dit hadden zij niet verwacht, dat is ons reeds duidelijk geworden.

  Familie Warnar

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s