Ouderverstoting- Familierechters- vFAS advocaten

Sinds ik mij verdiep in ouderverstoting en spreek met andere ouders die met ouderverstoting te maken hebben kan ik met recht zeggen “jij bent niet de enige, jouw situatie is verre van uniek, betrek het systeem niet op jezelf/persoonlijk, ga niet aan jezelf twijfelen. Lees je in, bereidt je heel goed voor. Weet wat je wilt, wat haalbaar zou kunnen zijn. Denk ‘out of the box’ en blijf zo ver en lang mogelijk weg van de rechtspraak en aanverwante jeugdzorg instanties”.

Een vreselijk advies. Een tegen natuurlijk advies. Lees de masterthesis van Judith van Berlo er nog maar eens op na: ouders die procederen en het slachtoffer zijn van ouderverstoting, de benadeelde partij zeg maar, trekken letterlijk en figuurlijk aan het kortste eind. Je bent niet alleen jouw centen kwijt, in bijna alle zaken is of wordt de omgang met de kinderen niet alleen niet hersteld, vaak wordt juist deze ouders uiteindelijk de Koninklijke weg gewezen. Woorden als ‘geen nauwe familierelatie, geen lotsverbondenheid, kind is het nu zo gewend, te veel tijd verstreken, Kind wil het zo, kan kind niet dwingen, kind is bang voor dus’, durven de rechters met gemak uit te spreken ter rechtvaardiging.

http://www.gevolgenvanvalseaangifte.nl/wp-content/uploads/2015/10/Masterthesis-positie-niet-verzorgende-ouder-bij-omgangsregeling-Judith-van-Berlo-2015.pdf

Je zou zo zeggen dat rechters kijken naar het belang van het kind, ik durf dat gerust te betwijfelen. Ze zouden bijgeschoold moeten zijn, genoeg subsidie daarvoor ontvangen, maar ik hoor het nog niet terug van al die ouders die ten einde raad zijn en nog steeds niet kunnen bevatten hoe het familierecht werkt. Wist je trouwens dat die rechters rouleren? Dus een bestuursrechter kan zonder enige affectiviteit een paar jaar kinderrechter worden. Niet bijgeschoold, wel nee.

Doordat wij mondiger worden en elkaar informeren begrijpt die rechtspraak dat er iets moet veranderen, maar hoe ze dat doen, daar heb ik grote vraagtekens bij.

Wederom, zo lang alle professionals rondom kinderen en ouderverstoting niet bijgeschoold zijn en denken dat rust het beste (lees: makkelijkste) is, heeft niet 1 plan kans van slagen.

Of het nu dat nu een forensische mediator of een kinderadvocaat  of zogenaamde vernieuwende ideeën van vFAS advocaten zijn , besef waar het geld naar toe gaat. In ieder geval niet naar een goede oplossing. Zeker niet naar iets wat werkelijk in het belang van jouw kind is. Bizar.

Wellicht heb ik nog het meest moeite met de vFAS advocaten, daar die pretenderen ‘familie’ hoog in het vaandel te hebben staan, maar ik ken te veel vFAS advocaten persoonlijk die zich bedienen van de meest onfrisse zaken en gemene trucjes, waarbij een dood gewone advocaat zou verbleken. Als je hun doelstelling leest, gedragscode tot je neemt, realiseer jij je dat jij gewoon een advocaat neemt die verplicht is jou zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. vFAS of niet, die moraal zit in de advocaat zelf. En wat is die moraal, die ethiek laag. Aan waarheidsvinding wordt toch niet gedaan, dus het is vrij spel in de rechtszaal. Eenmaal opgeschreven door de griffier gaan de woorden in de beschikking een eigen leven leiden. Waar rook is, is vuur! Terwijl toch elke ketenpartner hoort te weten dat een beschikking hooguit een weergave is van wat er is gezegd! Niet de uitspraak. Bizar.

Ook bedienen alle advocaten, dus vFAS is niet uitgezonderd, zich standaard van dezelfde trucjes, o nee, ik bedoel, Argumenten. Niet in staat om te kunnen communiceren is een hele leuke. Zo ook dat het kind bang is voor die uitwonende ouder. Die angst, die wordt niet onderzocht. Dat de rechters het patroon niet zien…. Een patroon dat verstoten ouders wel ondervinden. Bizar.

Ruim een jaar geleden heb ik de vereniging al eens een keer geschreven en gevraagd hoe het kan dat een advocaat, die onbeschrijfelijk veel leed/ouderverstoting heeft veroorzaakt, bij hun lid kan zijn en zelfs hun training volgt tot Mediator. Het antwoord is onbevredigend. Ze willen het niet weten, waarvan acte!

vFAS advocaten, gewone advocaten, het gros gaat onderling communiceren en trekken zo ongezien jouw deposito leeg. Komen met adviezen of opstellingen waardoor er vervolgzaken komen, kunnen we ze weer inhuren en de tijd tikt zo voorbij.

Gelukkig kunnen we optreden tegen die toegevoegde advocaten, als die aan processtalking doen. Erg effectief en ik vraag ieder, die van zo’n advocaat last heeft,  daar actie op te ondernemen bij de gemeente die zo’n advocaat uiteindelijk betaalt. Maakt de spoeling mooi dunner!

Besef dat wij het meeste zelf kunnen doen. Als je zelf geen proces opstart, dan kan en mag jij jezelf verdedigen. Tja, je mag geen post toesturen, maar vraag je af wat er met jouw post gebeurt. De rechters lezen zich niet in. Wat jij wel kan is zelf een pleitnota schrijven en die voor lezen aan de rechter. Weet de tegenpartij ook niet wat hen overkomt. Vraag om een vastgestelde omgangsregeling met dwangsom. Niet meer en niet minder. Geen moeilijke, dure, vernederende raadsonderzoeken en al helemaal geen onder toezichtstelling, want met een OTS raak je nog verder van huis. Besef dat er niet 1 traject is dat jou dichter bij jouw kind gaat brengen zo lang de professionals niet bijgeschoold zijn en derhalve de, voor ons evidente, signalen van ouderverstoting niet oppikken en dus er ook niet tegen op treden.Dus doe het gewoon weg niet. Leg uit in jouw pleitnota waarom niet, kom met jouw argumenten.

Zijn onze mondiheid en het geinformeerd zijn  de redenen dat de rechtspraak, met de vFAS advocaten voorop, nu met ideeën, of moet ik zeggen, idealen komt?

Een beheerder van de facebook pagina (h)erken ouderverstoting https://www.facebook.com/groups/507826229380204/ heeft er wat van gevonden en ik wil, met permissie, jullie haar oproep niet onthouden. Eenmaal bewust, dan kun je niet meer wegkijken. Zou je zo zeggen…….

Geachte mevrouw Kroezen,            kroezen@famadvocaten.nl

Mag ik u eens vragen, wat vindt u nu van de uitslag van de Challenge?  5 winnaars op het podium, waarvan 2 projecten in de praktijk al bewezen hebben NIET te werken, sterker nog, ze maken de situatie alleen maar veel erger. BRAM en Kind uit de Knel. Geen één project gekozen met instemming van het volk (groot aantal likes), de ervaringsdeskundigen. U zat tenslotte in het expert panel, u bent mede verantwoordelijk voor de uitkomst van de Challenge.

Wat is dat toch in de wereld van de scheidingsindustrie? Zijn jullie alleen maar geïnteresseerd in het grote geld? Bestaat er geen vorm van zelfreflectie, integriteit o.i.d.? Justitie, de rechtspraak, advocatuur en de rest van de keten vallen allen onder de overheid. Bedrijfsmatige marktwerking gaat hier dus helaas niet op. Zouden jullie je product namelijk verkopen binnen het bedrijfsleven dan waag ik te stellen dat jullie allang failliet zouden zijn. Jullie leveren namelijk een product waar de gemiddelde burger niet blij mee is. Sterker nog, een product wat een ernstige bedreiging vormt voor onze kinderen. Want zij lijden het meest onder de huidige manier van werken.

De wet is al jaren geleden al aangepast om voortzetting van het gezinsleven mogelijk te maken na een echtscheiding. Het EVRM uit 1950! het Internationaal Verdrag van de Rechten voor het kind; de wet voortzetting van het gezamenlijk gezag… Allemaal wetswijzigingen die door het huidige rechtssysteem teniet worden gedaan door o.a een hoofdverblijf te creëren (volledig onwettig toch – rechtspolitiek?); dit hoofdverblijf heeft namelijk de zelfde kenmerken als het voormalige één ouder gezag…Daar schiet niemand dus wat mee op, zeker de kinderen niet.

Eén oudergezag werkt bovendien ouderverstoting in de hand. Voor de verzorgende ouder is het o zo makkelijk om het kind naar zijn/haar hand te zetten. Desastreus voor het kind, want OVS is de ergste vorm van emotionele kindermishandeling., met alle gevolgen van dien  voor de gezonde ontwikkeling voor het kind. Het is triest om vast te stellen dat OVS binnen de hulpinstanties nagenoeg onbekend is; men werkt nog met de oude richtlijn uit 2002, gebaseerd op het rapport van Ed Spruyt. Hij heeft indertijd de opdracht van de RvK de opdracht gekregen dit rapport op te stellen. Bijzonder, terwijl er al een veel beter rapport lag van de hand van Professor Peter Hoefnagels, de expert bij uitstek. Waarom wordt in hemelsnaam jullie vakkennis niet bijgewerkt? Er is al zoveel meer bekend over OVS of PAS op wetenschappelijk gebied!

Het aantal vechtscheidingen neemt toe constateert de overheid; misschien toch tijd voor zelfreflectie? Want het huidige klassieke systeem waarbij twee advocaten nog meer olie op het vuur gooien zodat escalatie al snel een feit is, werkt natuurlijk niet als je de intentie hebt een conflict op te willen lossen. En dan hoor ik familierechter Cees van Leuven onlangs in een uitzending van de monitor beweren dat het voor hem in zo’n situatie onmogelijk is om beide partners tot elkaar te laten komen. Nee, nogal wiedes, dat gaat zelfs geen supermens lukken als de basis van het systeem niet aangepakt wordt. Dat weten jullie toch allang? Jullie zijn toch universitair geschoold dat je zoiets simpels toch wel snapt? Een bijzonder curator van het kind; dat zou nu de oplossing zijn…., nog meer van hetzelfde…., alsjeblieft  niet!

Laat kinderen buiten de discussie, zorg dat ze ondanks de scheiding van hun ouders een onbezorgde jeugd kunnen hebben. Zorg dat ze met beide ouders normaal contact kunnen hebben Een kind heeft namelijk van nature twee ouders, heeft ze allebei ook nodig om te kunnen groeien tot een evenwichtig volwassen persoon. Het visiedocument van de Rechtspraak zelf, oktober 2016, meldt dat ongeveer 70.000 kinderen per jaar moeten omgaan met de gevolgen van een echtscheiding. Dat het merendeel van de ouders (80%) er uiteindelijk zelf, in onderling overleg, wel uitkomt. Dat zou betekenen dat 20% van deze ouders bij u en uw collega’s terechtkomt. Hoe moeilijk kan het zijn om in te zoomen op deze 20% en uit te zoeken waar het probleem ligt?

Een van de overige winnaars van de Challenge is het plan van Maurits Barendrecht van Hiil. Dat plan is prima en legt precies de vinger op de zere plekken binnen het huidige systeem. Waarom wordt dat nu niet gewoon uitgerold, i.p.v. BRAM en Kind uit de Knel? Spelen er andere belangen? Wij getroffen ouders hebben er in ieder geval genoeg van. Wij willen dat er een oplossing komt en graag de juiste. Wij willen gehoord worden als ervaringsdeskundigen en laten ons niet meer de mond snoeren. Via de facebookgroep  herken ouderverstoting https://www.facebook.com/groups/507826229380204/ verenigen wij ons, bovendien worden wij steeds mondiger. Leest u zich eens een paar weken in, dan komt er vanzelf achter welke ellende uw beroepsgroep momenteel veroorzaakt. Het huidige advies binnen onze groep is momenteel om je vooral NIET te wenden tot de rechtbank, advocaten en aanverwante instanties, gezien de mate van ellende die zij veroorzaken. Mijn oproep aan u: neem uw verantwoordelijkheid binnen uw beroepsgroep en zorg dat de situatie gaat veranderen.

Ik ben mij ervan bewust dat dit een vrij cynische mail is. Maar na zelf 6 jaar procederen, het contact verliezen met mij beide dochters en financieel volledig geblokkeerd worden door mijn ex-partner, want dat kan allemaal binnen ons huidige achterhaalde systeem, heeft van mij een gefrustreerde moeder en burger gemaakt. Om tot de conclusie te komen dat niemand je in deze ellende kan helpen, een advocaat dit alles bevestigd en daarna zegt, tsja jammer er is het e.e.a. fout gegaan, niets meer aan te doen….

 

Natuurlijk ben ik bereid om als ervaringsdeskundige, eventueel met een collega-verstoten ouder onze zienswijze op de huidige situatie toe te lichten, graag zelf.

Ik hoor graag van u.
Namens herken ouderverstoting,
Marieke van Woerkom

Advertisements
Ouderverstoting- Familierechters- vFAS advocaten

One thought on “Ouderverstoting- Familierechters- vFAS advocaten

  1. Prima. Dat is ook weer een keer duidelijke taal. Ik snap niet goed wat je bedoelt met ‘de gemeente betaalt advocaat’ ? Toevoegingen worden volgens mij nog steeds niet door de gemeente betaald, Maar misschien loop ik achter? Of bedoel je iets anders?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s